Skyltmast

Finns nu två lediga platser!

 SMK Eda har från årsskiftet 2021-22 övertagit förvaltningen av skyltmasten vid Industrigatan-Åkaregatan i och med Charlottenbergs Köpmannaförenings upphörande. Villkoren är som tidigare men med skillnaden är att ingen moms debiteras:

Skylten beställs hos kassören Ola Bergman, 070-5405183 eller per mail smkeda@telia.com.

Trycket på skylten beställs och betalas hos Reklamtryck, 0571-20074 eller 070-5820074.

Skylten kostar i hyra per år 1.500:- för en halva och 3.000:- för en hel. Montering på masten ingår och utförs av SMK Eda.

Uppsägning av skall ske senast den 31/12 året man betalar för. Nästa debitering sker i början av 2023.

Plåten tillhör SMK Eda.