Arbete pågår

Med grävmaskin som Allservice Koppom AB välvilligt har ställt till förfogande har vi planerat kring banan för att få bort sly och annan växtlighet. Även dikning för att förbättra avrinning. Avverkning rakt framför startrakan där stubbarna grävts ner och den sand som kom upp lagts på sandfållorna.

Arbetet är avslutat för säsongen men vi avser att fortsätta till våren.