Årsmötet 2023

SMK Eda höll årsmöte den 11 mars på Hotell Charlottenberg

Årsmötet hölls med sedvanliga förhandlingar med Eva Karlsson som mötesordförande och 46 närvarande medlemmar:

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Medlemsavgift för 2024 beslöts fortsatt till 50 kr för ungdom, 200 kr för enskild och 250 kr för familj.

För 2023 bekostar klubben fortsatt resebidrag för klubbens juniorer i bansporter med 200:-per tävling samt i rally 500:- per tävling till startande för klubben upp till och med 25 år.

Som ordförande omvaldes Eva Karlsson och styrelsen i övrigt består av Elin Andersson, Ola Bergman, Sven-Åke Byström, Svein-Tore Olsen, Dan Wennerstrand, Anneli Öster och suppleanter Mattias Andrésen, Dan Åsman samt Marie Björneby.

Efteråt bjöds till middag med underhållning och prisutdelning för klubbmästerskapet, utdelning av Västra Bilsportförbundets förtjänsttecken i silver till Yvonne Axelsson och Per-Erik Dahlberg samt gåvor som uppskattning till övriga förtjänta förare och funktionärer.