Årsmöte 2024

SMK Eda höll årsmöte den 10 februari på Escape Bar & Restaurant Charlottenberg

Årsmötet hölls med sedvanliga förhandlingar med Eva Karlsson som mötesordförande och 59 närvarande medlemmar:

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Medlemsavgift för 2025 beslöts till 50 kr för ungdom, 250 kr för enskild och 300 kr för familj på samma adress.

För 2024 bekostar klubben fortsatt fria starter för klubbens juniorer i bansporter samt i rally resebidrag 500:- per tävling till startande för klubben upp till och med 25 år.

Som ordförande omvaldes Eva Karlsson och styrelsen i övrigt består av Elin Andersson, Ola Bergman, Marie Björneby, Svein-Tore Olsen, Dan Wennerstrand, Anneli Öster och suppleanter Mattias Andrésen, Dan Åsman samt Sven-Åke Byström .

Efteråt bjöds till middag med prisutdelning för klubbmästerskapet, utdelning av Västra Bilsportförbundets förtjänsttecken i silver till Patrik Larsson samt gåvor som uppskattning till övriga förtjänta förare och funktionärer.