Medlemsavgift 2022

Dags att betala medlemsavgiften för 2022!

Den är oförändrad för familj och boende på samma adress 250:-, senior 200:- och junior under 18 år 50:-.

Sätts in på Bankgiro 289-8708 eller på klubbens Swish-konto 123 196 30 81. Komplettera gärna uppgifter med personnummer och e-postadress till klubben per e-post smkeda@telia.com.

Utskick har gjorts med post till alla som betalt medlemsavgift 2019, 2020 och 2021 samt de som har någon licens. Förarlicenserna är spärrade i LoTS tills dess avgiften är betald.

Kontakta klubben för att få inloggningslösen till LoTS-systemet där det behövs en e-postadress.

Arbete pågår

Med grävmaskin som Allservice Koppom AB välvilligt har ställt till förfogande har vi planerat kring banan för att få bort sly och annan växtlighet. Även dikning för att förbättra avrinning. Avverkning rakt framför startrakan där stubbarna grävts ner och den sand som kom upp lagts på sandfållorna.

Arbetet är avslutat för säsongen men vi avser att fortsätta till våren.