Coronastöd RF maj-september

Vi har sökt och fått stöd för utebliven verksamhet under perioden.

Det sökta stödet gäller den inställda Autoexpertenfestivalen 2021 som inte kunde genomföras som avsett.

Vi har fått detta svar på ansökan, så nu får vi vänta och se:

Hej, Vi har nu granskat er förenings ansökan om kompensationsstöd och kommer att godkänna den som sådan. Notera att detta inte nödvändigtvis innebär ett beviljat stöd, eller att summan blir det ni angivit i ansökan. Beräkning av stödet grundas på de siffror som föreningen själva angivit i ansökan, samt den beräkningsmodell RF använder för att beräkna ersättningen. Besked om beviljat stöd kommer i början av december. 

Den 6 december fick vi så besked:

Din förening har beviljats stöd. Aktuellt belopp kommer att publiceras på Riksidrottsförbundets hemsida under eftermiddagen. Håll utkik på www.rf.se.  Vi blev tilldelade 67.000 kronor.