Årsmötet 2022

SMK Eda bjöd till årsmöte med efterföljande årsfest den 5 mars på  Hotell Charlottenberg.

Mötet hölls med sedvanliga förhandlingar med Eva Karlsson som mötesordförande och 39 närvarande medlemmar:

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Medlemsavgift för 2023 beslöts fortsatt till 50 kr för ungdom, 200 kr för enskild och 250 kr för familj.

För 2022 bekostar klubben fortsatt resebidrag för klubbens juniorer i bansporter med 200:-per tävling samt i rally 500:- per tävling till startande för klubben upp till och med 25 år.

Som ordförande nyvaldes Eva Karlsson och styrelsen i övrigt består av Lena Åhs, Ola Bergman, Sven-Åke Byström, Svein-Tore Olsen, Dan Wennerstrand, Anneli Öster och suppleanter Mattias Andrésen, Dan Åsman samt Marie Pihlgren.

.